6-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie endoskopii dla pacjentów Zamawiającego.

 

Warunki konkursu ofert 6-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 6-k-2019-formularz.doc
Wzór umowy 6-k-2019-wzor-umowy.doc
Oświadczenie oferenta 6-k-2019-oswiadczenia.docx
Wynik postępowania konkursowego 6-k-2019-wynik.doc