46/U/2018

Dostawa różnego wyposażenia dla pomieszczeń budynku nr 28

 

Zaproszenie 46-u-2018-zaproszenie.pdf
Zaproszenie i formularz ofertowy 46-u-2018-zaproszenie.doc
Wzór umowy 46-u-2018-umowa.doc
Pakiet nr. 1 – Pozostałe wyposażenie 46-u-2018-pakiet1.doc
Pakiet nr 2 – Sprzęt gospodarstwa domowego i rtv 46-u-2018-pakiet2.doc
Informacja z otwarcia 46-u-2018-informacja.doc
Wybór oferty najkorzystniejszej 46-u-2018-wybor-oferty.pdf