3/U/2020

Dostawa odczynników do wykonywania badań morfologii z dzierżawą analizatora

Zaproszenie ofertowe 3-u-2020-zaproszenie.pdf
Wzór umowy 3-u-2020-wzór-umowy.doc
Formularz 3-u-2020-formularz_ofertowy.doc
Załącznik nr 1 3-u-2020-załącznik-nr-1.docx
Załącznik nr 2 3-u-2020-załącznik nr 2.doc
Wyjaśnienia 3-u-2020-wyjaśnienia.pdf
Wzór umowy po modyfikacji 3-u-2020-wzór-umowy-po-modyfikacji.doc
Informacja z otwarcia ofert 3-u-2020-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 3-u-2020-wybór-oferty.pdf