3/U/2019

Przegląd techniczny aparatury medycznej

 

Zaproszenie 3-u-2019-zaproszenie.pdf
Zaproszenie i formularz ofertowy 3-u-2019-formularz.doc
Wzór umowy 3-u-2019-wzor-umowy.doc
Harmonogram 3-u-2019-harmonogram.pdf
Pakiet nr 1 3-u-2019-pakiet-1.ods
Pakiet nr 2 3-u-2019-pakiet-2.ods
Pakiet nr 3 3-u-2019-pakiet-3.ods
Pakiet nr 4 3-u-2019-pakiet-4.ods
Pakiet nr 5 3-u-2019-pakiet-5.ods
Informacja z otwarcia ofert 3-u-2019-informacja.doc
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 3-u-2019-informacja2.doc
Wybór oferty najkorzystniejszej 3-u-2019-wybor.pdf