3-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dot. modernizacji apteki szpitalnej

Ogłoszenie o zamówieniu 3-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 3-2019-siwz.doc
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 3-2019-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 3-2019-oswiadczenie1.docx
Informacja z otwarcia ofert 3-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 3-2019-uniewaznienie.pdf