27-2019

Dostawa leków ogólnych,

Ogłoszenie o zamówieniu 27-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 27-2019-siwz.doc
Klauzula obowiązku informacyjnego 27-2019-klauzula.docx
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 27-2019-oswiadczenie.docx
Formularz asortymentowy 27-2019-formularz.ods
Wyjaśnienia SIWZ 27-2019-wyjasnienia.pdf
Informacja z otwarcia ofert 27-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 27-2019-zawiadomienie.pdf