24-2019

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników diagnostycznych,

Ogłoszenie o zamówieniu 24-2019-ogłoszenie.doc
SIWZ 24-2019-siwz.doc
Klauzula obowiązku informacyjnego 24-2019-klauzula.docx
Opis przedmiotu zamówienia 24-2019-opis-przedmiotu.docx
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 24-2019-oswiadczenie.docx
Wyjaśnienia 24-2019-wyjasnienia.pdf
Informacja z otwarcia ofert 24-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 24-2019-wybor-oferty.pdf