1-K-2020

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych w formie pełnienia dyżurów lekarskich na oddziałach Szpitala i Izbie Przyjęć przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.

Ogłoszenie 1-k-2020-ogloszenie.doc
Warunki konkursu ofert 1-k-2020-warunki-konkursu.pdf
Formularz 1-k-2020-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 1-k-2020-oświadczenie.docx
Wzór umowy – kontrakty lekarze 1-k-2020-wzór-umowy.doc
Wyniki postępowania 1-k-2020-wynik-postępowania.pdf