19-2018

Doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny

 

Ogłoszenie o zamówieniu 19-2018-ogloszenie.doc
SIWZ 19-2018-siwz.doc
Pakiet nr 1 – wózkowanny 19-2018-pakiet1.xls
Pakiet nr 2 – skaner naczyń krwionośnych 19-2018-pakiet2.xls
Pakiet nr 3 – wózki inwalidzkie 19-2018-pakiet3.xls
Pakiet nr 4 – wózki medyczne 19-2018-pakiet4.xls
Pakiet nr 5 – fotele zabiegowe 19-2018-pakiet5.xls
Pakiet nr 6 – różny medyczny 19-2018-pakiet6.xls
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 19-2018-oswiadczenie.docx
Wyjaśnienia treści SIWZ 19-2018-wyjasnienia.pdf
Informacja z otwarcia ofert 19-2018-informacja.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19-2018-unieważnienie-pakiet-nr-4.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19-2018-unieważnienie-pakiet-nr-1.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty 19-2018-zawiadomienie.pdf