17-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie: wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurologii, psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.

Ogłoszenie 17-k-2019-ogłoszenie.pdf
Warunki konkursu ofert 17-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz 17-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 17-k-2019-oświadczenie.docx
Wzór umowy psychiatra 17-k-2019-wzór-umowy-psychiatra.docx
Wzór umowy neurolog 17-k-2019-wzór-umowy-neurolog.doc
Wyniki postępowania 17-k-2019-wynik-postępowania.pdf