16-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska,
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii dla pacjentów Zamawiającego.
Ogłoszenie 16-k-2019-ogłoszenie.pdf
Warunki konkursu ofert 16-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz 16-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 16-k-2019-oświadczenie-oferenta.docx
Wzór umowy 16-k-2019-wzór-umowy.docx
Wyniki postępowania 16-k-2019-wynik-postępowania.pdf