16-2019

Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych medycznych i odpadów innych niż niebezpieczne

Ogłoszenie o zamówieniu 16-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 16-2019-siwz.doc
Klauzula obowiązku informacyjnego 16-2019-klauzula.docx
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 16-2019-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 16-2019-oswiadczenie-wykonawcy.docx
Informacja z otwarcia ofert 16-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 16-2019-zawiadomienie.pdf