15-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych w formie pełnienia dyżurów lekarskich na oddziałach Szpitala i Izbie Przyjęć przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie psychiatrii/ chorób wewnętrznych/neurologii dla pacjentów Zamawiającego.

Ogłoszenie 15-k-2019-ogłoszenie.pdf
Warunki konkursu ofert 15-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz 15-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 15-k-2019-oświadczenie-oferenta.docx
Wzór umowy 15-k-2019-wzór-umowy.doc
Wyniki postępowania 15-k-2019-wynik-postępowania.pdf