15-2019

Dostawa odczynników do badań z zakresu biochemii wraz z dzierżawą analizatora

Ogłoszenie o zamówieniu 15-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 15-2019-siwz.docx
Klauzula obowiązku informacyjnego 15-2019-klauzula.docx
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 15-2019-oswiadczenie.docx
Załącznik 1 – formularz asortymentowo-cenowy 15-2019-zalacznik1.docx
Załącznik 2 – opis przedmiotu 15-2019-zalacznik2.docx
Wyjaśnienia 15-2019-wyjasnienia.pdf
Wzór umowy po modyfikacji 15-2019-wzor-po-modyfikacji.doc
Informacja z otwarcia ofert 15-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 15-2019-zawiadomienie.pdf