14-2019

Prace remontowe w budynkach szpitalnych, sprawa 14/2019

Ogłoszenie o zamówieniu 14-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 14-2019-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 14-2019-dokumentacja.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 14-2019-oswiadczenie1.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 14-2019-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 3 – klauzula 14-2019-zalacznik3.docx
Informacja z otwarcia ofert 14-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 14-2019-zawiadomienie.pdf