13-2019

Nadzór autorski oraz świadczenie opieki serwisowej ,nad szpitalnym zintegrowanym systemem informatycznym

 

Ogłoszenie o zamówieniu 13-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 13-2019-siwz.doc
Wyjaśnienia treści SIWZ 13-2019-wyjasnienia.pdf
Klauzula obowiązku informacyjnego 13-2019-klauzula.docx
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 13-2019-oswiadczenie.docx
Oświadczenie – spełnianie warunków udziału 13-2019-oswiadczenie2.docx
Wzór umowy 13-2019-wzor.doc
Oświadczenie – spełnianie warunków udziału 13-2019-oswiadczenie2.docx
Informacja z otwarcia ofert 13-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 13-2019-zawiadomienie.pdf