12-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy prowadzące/cych działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarska, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska  w zakresie usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Izbie Przyjęć dla pacjentów Zamawiającego

 

Ogłoszenie 12-k-2019-ogloszenie.pdf
Regulamin konkursu 12-k-2019-regulamin.pdf
Warunki konkursu 12-k-2019-warunki.pdf
Oferta i oświadczenie oferenta 12-k.-2019-oferta-i-oswiadczenie.doc
Wzór umowy 12-k-2019-wzor-umowy.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego 12-k-2019-zawiadomienie.pdf