12-2019

Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora

Ogłoszenie o zamówieniu 12-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 12-2019-siwz.docx
Klauzula obowiązku informacyjnego 12-2019-klauzula.docx
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 12-2019-oswiadczenie.docx
Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy 12-2019-zalacznik1.docx
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 12-2019-zalacznik2.docx
Wyjaśnienia treści SIWZ 12-2019-wyjasnienia.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 2 12-2019-wyjaśnienie2.pdf
Informacja z otwarcia ofert 12-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 12-2019-zawiadomienie.pdf