11-K-2019

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska  w zakresie anestezjologii dla pacjentów Zamawiającego 

Warunki konkursu ofert 11-k-2019-warunki-konkursu.pdf
Formularz ofertowy 11-k-2019-formularz.doc
Oświadczenie oferenta 11-k-2019-oswiadczenie.docx
Wzór umowy 11-k-2019-wzor-umowy.doc
Ogłoszenie 11-k-2019-ogloszenie.pdf
Wynik postępowania konkursowego 11-k-2019-wynik.pdf