11-2019

Dostawa odczynników do badań z zakresu autoimmunologicznych i infekcji wraz z dzierżawą analizatora

Ogłoszenie o zamówieniu 11-2019-ogloszenie.doc
SIWZ 11-2019-siwz.doc
Klauzula obowiązku informacyjnego 11-2019-klauzula.docx
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 11-2019-oswiadczenie.docx
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 11-2019-zalacznik1.doc
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy 11-2019-zalacznik2.doc
Wyjaśnienia treści SIWZ 11-2019-wyjasnienia.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 2 11-2019-wyjasnienia2.pdf
Informacja z otwarcia ofert 11-2019-informacja.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 11-2019-zawiadomienie.pdf