1-2020

Przebudowa budynku szpitalnego nr 13 na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, sprawa 1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu 1-2020-ogłoszenie.doc
SIWZ 1-2020-siwz.doc
Dokumentacja projektowa 1-2020-dokumentacja-projektowa.zip
Oświadczenie przesłanki wykluczenia 1-2020-oswiadczenie.docx
Oświadczenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 1-2020-oswiadczenie2.docx
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 1-2020-zalacznik.doc
Klauzula obowiązku informacyjnego 1-2020-klauzula.docx
Karta katalogowa centrala wentylacyjna 1-2020-karta katalogowa.pdf
Odpowiedzi na zapytania 1-2020-odpowiedzi.pdf
Przedmiar robót po korekcie 1-2020-przedmiar.pdf
Zdjęcia Zdjęcia.7z